การบริโภคที่ไร้คลี่คลาย

การบริโภคที่ไร้คลี่คลายได้ทำลายสัตว์ป่าทั่วโลกทำให้เกิดการสูญเสียมวลและความสามารถในการรองรับโลกที่เอื้ออำนวยต่อการรองรับการขยายตัวของมนุษยชาติกลุ่มอนุรักษ์ WWF เตือนเมื่อวันอังคาร จากปีพ. ศ. 2513 ถึงปีพ. ศ. 2557 ตามรายงานของ “WWF” ของ WWF ซึ่งเป็นผลมาจากการสำรวจมากกว่าร้อยละ 60 ของสัตว์ทุกตัวที่มีกระดูกสันหลัง

เช่นปลานกสัตว์ครึ่งบกต่อสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 4,000 ชนิดกระจายอยู่ทั่ว 16,700 ประชากรที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก”สถานการณ์เลวร้ายมากและมันก็เลวร้ายลง” นาย Marco Lambertini จาก WWF International กล่าวกับ AFP ข่าวดีก็คือเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้น สำหรับสัตว์น้ำจืดการลดลงของประชากรในช่วง 44 ปีที่ได้รับการตรวจสอบเป็นเรื่องที่น่าทึ่งถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ภูมิภาคละตินอเมริกาถูกตียากที่สุดเห็นการสูญเสียเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของสัตว์ป่าในช่วงเวลาเดียวกัน