การป้องกันตัวแปรทางพันธุกรรม

ความรู้ของเรานี่เป็นงานวิจัยครั้งแรกที่สำรวจเส้นทางที่ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับกลไกของโครโมโซมและเป็นคนแรกที่ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบใหม่เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ความสามารถในการป้องกันตัวแปรทางพันธุกรรมที่เป็นอันตรายต่อท้ายน้ำหรือในทางเดินขนานอาจช่วยปรับปรุงการพยากรณ์โรคมะเร็งปอด

และการรอดชีวิตและทำให้มีทางเลือกในการรักษามะเร็งเช่นนี้ ทีมกำลังทำงานเพื่อระบุกลไกเพิ่มเติมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งปอด พวกเขามุ่งมั่นที่จะให้คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับการแบ่งส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถอธิบายได้ของเหตุการณ์มะเร็งปอด ผลที่ได้รับการตีพิมพ์ใหม่ในการสื่อสารธรรมชาติ ผลการค้นพบของเราในวิถีทางเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกของสาเหตุและพัฒนาการของโรคมะเร็งปอดซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาระหว่างการเพิ่มความรู้ทางชีวภาพและการแปลเพื่อการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้น