กำหนดการพัฒนาตลาดทุนระดับโลก

การสำรวจถามผู้บริหารเกือบ 400 คนจาก บริษัท ต่างๆทั่วโลกเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่กำหนดการพัฒนาตลาดทุนระดับโลกหลังจากติดตามรายงานปี 2554 การสำรวจแสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนสี่อันดับแรกที่ผู้ออกหลักทรัพย์ที่พิจารณานอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนบ้านคือตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนและตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

นักวิจัยกล่าว บุญเลิศกมลชนกกุลหุ้นส่วนสำหรับบริการทางการเงินลูกค้าและผู้นำตลาด PwC ประเทศไทยกล่าวว่าตลาดหุ้นของประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งเงินทุนที่น่าดึงดูดสำหรับ บริษัท ทุกขนาดที่ต้องการระดมทุนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาพบว่ามี บริษัท จดทะเบียนจำนวน 305 บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนทางเลือกด้วยการออกหุ้นมูลค่า 24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (770 พันล้านบาท) “ การค้นพบที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของตลาดที่คาดว่าจะเป็นผู้นำการระดมทุนในปี 2573 พร้อมกับกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างสิงคโปร์และอินโดนีเซีย” บุญเลิศกล่าว “ ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนอาจมีราคาถูกกว่าการกู้ยืมจากธนาคาร