ความแข็งแรงของคลื่นสมองอัลฟา

ความแข็งแรงของคลื่นสมองอัลฟาเผยถ้าคุณกำลังจะทำให้การตัดสินใจลำเอียงทุกคนมีอคติและนักประสาทวิทยาสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสมองของคุณเมื่อคุณยอมแพ้ เบาะแสมาจากคลื่นสมองอัลฟ่ารูปแบบของกิจกรรมเมื่อเซลล์ประสาทที่อยู่ด้านหน้าของสมองของคุณไฟในจังหวะด้วยกัน คลื่นสมองอัลฟ่าปรากฏขึ้นเมื่อคนตัดสินใจก็ยังไม่ชัดเจนว่าบทบาทของพวกเขา

ตรวจสอบการทำงานของสมองของผู้ใหญ่ในขณะที่พวกเขาตัดสินใจ ผู้เข้าร่วมเห็นภาพและได้ยินเสียงมิลลิวินาทีแยกออกจากกันและตัดสินใจว่าสิ่งใดมาก่อน ก่อนการทดลองนักวิจัยระบุว่าผู้เข้าร่วมมีอคติในการเลือกภาพหรือเสียง ก่อนที่จะมีการกระตุ้นครั้งแรกปรากฏขึ้นความแข็งแกร่งของคลื่นอัลฟาเผยให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมจะตัดสินใจอย่างไร คลื่นอัลฟาที่อ่อนแอกว่าหมายถึงการต่อต้านอคติ คลื่นอัลฟาที่แรงขึ้นบ่งบอกถึงความอคติ