ยกเลิกประกาศชวนเอกชนร่วมลงทุนมอเตอร์เวย์ 2 สาย

กรมทางหลวงยกเลิกประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน – นครราชสีมา และบางใหญ่ – กาญจนบุรี หลังเตรียมเอกสารไม่ทัน

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ว่า ตามที่กรมทางหลวงออกประกาศเชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – นครราชสีมา และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งกำหนดการขายเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 แต่เนื่องจากขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน ปรากฏว่ายังมีประเด็นด้านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องใช้เวลาพิจารณาทบทวนรายละเอียดเพิ่ม

กรมทางหลวงจึงขอยกเลิกประกาศเชิญชวนฉบับดังกล่าว รวมถึงขอเลื่อนกำหนดการขายเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนออกไปก่อน และจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับกำหนดการออกประกาศเชิญชวนฉบับใหม่ทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง -สำนักข่าวไทย