โฮปเวลล์ เข้าเจรจาคมนาคมนาทีสุดท้าย

ด้านรฟท.มั่นใจชนะคดีปลดหนี้ค่าโง่ เตรียมตั้งคณะกรรมการเจรจาร่วม เอกชน รฟท. พร้อมขยายเวลาจ่ายค่าโง่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้องนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อศาลปกครองกลาง กรณีรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัดขัดต่อกฎหมาย

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และขัดต่อระเบียบสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งทำให้บริษัท โฮปเวลล์ฯ ขาดคุณสมบัติที่จะมารับงานโครการโฮปเวลล์เพราะถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ ส่งผลให้การฟ้องร้องค่าชดเชยโครงการโฮ)เวลล์ 1.2 หมื่นล้านบาทไม่สามารถฟ้องร้องได้เพราะถือเป็นโมฆะไปด้วย ซึ่งในช่วงบ่ายนี้ขณะที่คณะทนายความได้เดินทางไปยังศาลปกครองเพื่อยื่นเรื่องฟ้องดังกล่าวนั้น ในนาทีสุดท้ายกลุ่มตัวแทนจากบริษัทโฮปเวลล์ ได้ขอเข้าเจรจาบริเวณหน้าศาลเพื่อหารืออีกครั้งถึงประเด็นดังกล่าว ส่งผลให้ทีมทนายความตัดสินใจยกเลิกการยื่นฟ้องร้องในวันนี้เพื่อกลับไปเจรจากับเอกชนก่อน